บริการของเรา
บริการของทางบริษัทเรานั้น มีการอำนวยความสะดวกหลายประเภทให้ลูกค้าทั้งการดำเนินเรื่องกู้ธนาคาร ติดต่อกับหน่วยราชการ การขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปารวมทั้ง
การรับประกันโครงสร้างนานกว่า 5 ปี ท่านจึงสามารถวางใจได้ว่า บ้านที่ท่านได้รับการปลูกสร้างจากเรานั้นมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลจากทางเราเป็นอย่างดี
การรับประกันงานก่อสร้าง
- บริษัทฯ รับประกันโครงสร้าง 5 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจผลงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
- บริษัทฯ รับประกันผลงานทั่วไป 1 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจผลงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
- บริษัทฯ รับประกันโครงหลังคา 5 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจผลงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย