บริการของเรา
บริการของทางบริษัทเรานั้น มีการอำนวยความสะดวกหลายประเภทให้ลูกค้าทั้งการดำเนินเรื่องกู้ธนาคาร ติดต่อกับหน่วยราชการ การขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปารวมทั้ง
การรับประกันโครงสร้างนานกว่า 5 ปี ท่านจึงสามารถวางใจได้ว่า บ้านที่ท่านได้รับการปลูกสร้างจากเรานั้นมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลจากทางเราเป็นอย่างดี
สัญญาและการชำระค่าใช้จ่าย
การจองแบบบ้าน

เมื่อท่านได้เลือกแบบบ้านหรือเพิ่ม/ลด/ขยาย/เปลี่ยนแปลงแบบบ้าน ตามความต้อง การรวมถึงได้ตกลงราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะ ต้องมัดจำ แบบจำนวน 50,000.- บาท (มัดจำนี้จะหักคืนให้ในงวดสุดท้าย) ของการชำระเงิน เพื่อบริษัทฯจะได้เตรียมเขียนแบบและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างบ้านต่อไป

เงื่อนไขการชำระเงิน แบ่งการชำระเงินเป็น 9 งวด คือ

งวดที่ 1
ชำระ 20% ในวันทำสัญญา

งวดที่ 2
ชำระ 10% เมื่องานวางผังและงานเสาเข็มแล้วเสร็จ

งวดที่ 3
ชำระ 10% เมื่องานฐานราก, งานตอม่อ, งานคานคอดินแล้วเสร็จ, งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ

งวดที่ 4
ชำระ 10% เมื่องานคานชั้นสอง, งานเสาชั้นสอง, งานพื้นสำเร็จรูป ชั้นล่างและชั้นบนแล้วเสร็จ

งวดที่ 5
ชำระ 10% เมื่องานงานคานหลังคา, งานโครงสร้างหลังคา, งานก่ออิฐ50%, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างบางส่วน แล้วเสร็จ

งวดที่ 6
ชำระ 10% เมื่องานก่ออิฐทั้งหมด, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด, งานมุงกระเบื้องหลังคารอบบนแล้วเสร็จ

งวดที่ 7
ชำระ 10% เมื่องานฉาบปูนภายในทั้งหมด, และฉาบปูนภายนอกบางส่วน, งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน, งานเดินระบบไฟฟ้าและ วางระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 8
ชำระ 10% เมื่องานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด, งานติดตั้งวัสดุพื้นผิว, ยกเว้นงานแกรนิต, งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างทั้งหมด, งานติดตั้งฝ้าภายนอก, งานมุงกระเบื้องหลังคารอบล่างทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 9
ชำระ 10% เมื่องานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานปูพื้นผิวแกรนิต, งานติดตั้งอุปกรณ์ ประตู-หน้าต่าง, งานติดตั้งไฟฟ้าและงานประปาทั้งหมด, งานติดตั้งดวงโคม , งานทาสีทั้งหมด, งานเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

งวดการชำระเงินอาจเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของผู้ว่าจ้าง หรือแล้วแต่กรณี ๆ ไป